• Maximizarea oportunităților de formare și valorificare a resursei umane din regiunea SV Oltenia.
  • Sprijinirea dezvoltării personale a tinerilor (elevi, studenți etc) în perspectiva inserției pe piața muncii.
  • Articularea învățământului preuniversitar cu cel universitar în vederea corelării cu cerințele de pe piața forței de muncă.
  • Susținerea unor module de formare în vederea reconversiei profesionale.
  • Dezvoltarea parteneriatului dintre mediul academic și cel socio-economic.
  • Consolidarea rolului universităților în viața socio-economică a regiunii.
  • Apărarea și promovarea relațiilor profesionale, sociale, economice și culturale prin implementarea valorilor europene în rândul societății civile.
  • Informarea, preveniorea și sprijinirea tuturor categoriilor defavorizate ale comunității locale și regionale.
  • Derularea de proiecte și programe de consiliere profesională, dezvoltare socială, culturală, educativă, formare profesională etc.
  • Crearea unui cadru organizat pentru manifestarea și exprimarea schimbului de experiențe, opinii, cunoștințe profesionale și, totodată, pentru dezbaterea și identificarea de soluții în probleme de interes din regiunea SV Oltenia.

175 burse lunare catre elevi si studenti

+110.000 $ valoarea burselor acordate

+200 voluntari in comunitatea FREC Craiova

25 studenți recrutați pentru performanță