Conceptul FREC

Centrul de Resurse și Angajament Ford (Ford Resource and Engagement Centre, FREC) este un concept inovativ, implementat pentru prima dată în anul 2013 în Detroit. De atunci, Ford Fund a lansat un alt centru în Africa de Sud, un al doilea în Detroit, al patrulea la Craiova și urmează, în primavara anului 2019, inaugurarea centrului din Bangkok.

Centrul de Resurse și Angajament Ford (Ford Resource and Engagement Centre, FREC) este un centru comunitar orientat spre client, unde oamenii pot să dobândească noi abilități, să obțină serviciile de care au nevoie, să dezvolte noi talente și să celebreze comunitatea. Beneficiind de spijin financiar de la Ford Motor Company Fund, Centrul de Resurse și Angajament Ford (Ford Resource and Engagement Centre, FREC) reunește parteneri non-profit pentru a aduce servicii comunității.

Prin FREC, căutăm întreprinderi sociale care oferă cele mai bune servicii inovatoare și care se încadrează în următoarele trei sectoare socio-economice:

  • Nevoi primare (stabilitate) - servicii care să asigure stabilitatea și să elimine barierele socio-economice, printre altele, cu referire la siguranță, hrană și locuințe.
  • Creșterea economică (accelerare) - servicii care accelerează și creează oportunități de creștere economică și socială, inclusiv educație, forță de muncă și formare în domeniul antreprenoriatului.
  • Calitatea vieții (prosperitate) - servicii care contribuie la bunăstarea colectivă prin crearea sentimentului de apartenență la comunitate, inclusiv prin artă și cultură, consiliere / mentorat și furnizarea de servicii.

  • FREC reprezintă investiția sustenabilă a companiei Ford în comunitatea globală, pentru a dezvolta competențe pentru viitor.
  • O inițiativă unică care răspunde nevoilor de bază ale calității vieții.
  • FREC formează și crează antreprenori și colaborează cu aceștia pentru a avea acces pe piață. De asemenea, asigură servicii de formare a forței de muncă și contribuie la identificarea oportunităților pe piață prin intermediul unui centru de plasament.
  • FREC sunt o inovație a companiei Ford Motor Company pentru a reuni serviciile non-profit într-un mediu colaborativ.
  • FREC Craiova este prima expansiune pe piata europeană a conceptului FREC.


Centrul de Resurse si Angajament Ford din Craiova (CRAF Craiova)

Singurul Centru Ford de această natură din Europa, FREC Craiova (eng.) / CRAF Craiova (ro.) este rezultatul colaborării intre Ford Motor Company Fund, EDUCOL si Primăria Craiova.

Dedicat în special studenților și absolvenților Universității din Craiova, Centrul va acționa ca un incubator de antreprenoriat social, unde tinerii din comunitatea noastră pot crea și dezvolta proiecte inovative, care să conducă la progres social și economic.

Susținerea tinerilor în vederea valorificării pe deplin a potențialului, prin furnizarea de programe și grant-uri axate pe domeniile ce stau la baza conceptului global FREC reprezintă principala noastra preocupare. CRAF Craiova va reuni, în acest sens, parteneri non-profit, voluntari, mentori și lideri în educație, pentru a oferi programe comunitare în vederea dezvoltării de noi competențe și pentru a forma și insera pe piața muncii noi talente.

175 burse lunare catre elevi si studenti

+110.000 $ valoarea burselor acordate

+200 voluntari in comunitatea FREC Craiova

25 studenți recrutați pentru performanță